Kontakt

Biuro w Poznaniu

ul. Paderewskiego 11/13, 61-740 Poznań
tel. 61 624 37 86, fax 61 624 38 65
email: biuro@betterfield.pl