Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Szkolenia

Wiedza i doświadczenie to podstawa naszych działań.

Oferujemy wsparcie na Twojej drodze rozwoju.

Zapoznaj się z ofertą szkoleń podnoszących efektywność własną i zespołów. Projekty szkoleniowe powstają w ścisłej współpracy z Klientem, w oparciu o jego oczekiwania i uwarunkowania, takie jak: aktualna sytuacja w firmie, branża oraz kultura organizacji.


Aktualnie proponujemy szkolenia:

 • Szansa dla młodych

 • Mam pracę

 • Wszyscy pracujemy (woj. dolnośląskie)

 • Adaptacja do zmian

 • Wszyscy pracujemy (woj. łódzkie)

 • Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń

 • NOWY ZAWÓD NOWE MOŻLIWOŚCI

 • "JĘZYKI NAM NIEOBCE" Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego!

 • Projekt NOWE SZANSE- NOWA PRACA - aktywizacja osób powyżej 50 r.ż.

 • Cel zatrudnienie

 • Projekt NOWA PRACA RPLD. 10.02.02-10-A005/17

 • Tu znajdziesz: Schematy dla nauczycieli do pracy metodą projektów
  Schematy dla nauczyczycieli nauczania początkowego

 • "ZMIANA SZANSĄ NA SUKCES" projekt outplacementowy dla osób zwalnianych

 • "ZMIEŃ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ" dotacje na działalności, bezpłatne szkolenia zawodowe.
  Projekt outplacementowy dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych.Zamów ofertę szkoleń dedykowanych:

Zapoznaj się z ofertą szkoleń podnoszących efektywność własną i zespołów. Projekty szkoleniowe powstają w ścisłej współpracy z Klientem, w oparciu o jego oczekiwania i uwarunkowania, takie jak: aktualna sytuacja w firmie, branża oraz kultura organizacji.

Przykładowe problemy poruszane w ramach szkoleń i warsztatów:

 

Szkolenia menedżerskie:

Skuteczny szef – doskonalenie umiejętności kierowniczych

Zarządzanie zmianą

Budowanie zespołu

Zarządzanie i współpraca w zespole

Motywowanie pracowników

Podejmowanie decyzji

Zarządzanie relacjami w przedsiębiorstwie

Umiejętność naboru pracowników / adaptacja nowych pracowników

Prowadzenie zebrań

 

Rozwój osobisty:

Efektywna komunikacja

Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Efektywne zarządzanie czasem

Zarządzanie stresem

Trening kreatywności – twórcze rozwiązywanie problemów

Trening asertywności

Prezentacje / wystąpienia publiczne

Kształtowanie własnego wizerunku

 

W relacji z klientem:

Profesjonalna obsługa klienta

Techniki aktywnej sprzedaży

Umiejętności negocjacyjne

Usługi – specyfika, jak je świadczyć?

 

Jak pracujemy?

Stosujemy interaktywne techniki, mające zachęcić uczestników szkoleń do osobistego zaangażowania w proces uczenia się. Nauka przebiega często poprzez doświadczenie „tu i teraz”, jak też przez odwoływanie się do sytuacji z życia zawodowego uczestników. Kontekst teoretyczny i refleksja poparte są zwykle praktycznymi ćwiczeniami i konkretnymi przykładami. Dbamy o dobrą, przyjazną, bezpieczną atmosferę zajęć, sprzyjającą otwartości, kreatywności i zaangażowaniu wszystkich uczestników. Szczególną uwagę przywiązujemy do materiałów szkoleniowych, istotnego źródła wiedzy teoretycznej, w tym zagadnień poruszanych podczas szkolenia oraz praktycznych wskazówek.