Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Mam pracę

Dla kogo:

Mam pracę to projekt realizowany przez Betterfield s.c. zakładający wsparcie dla 240 osób, w tym 140 kobiet oraz 100 mężczyzn, w wieku minimum 30 lat, o niskich kwalifikacjach, uczących się/pracujących/zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy

Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa

Okres realizacji projektu: 1.09.2019r. – 31.05.2021r.

Kwota dofinansowania: 1 932 343,13 zł

Cel projektu:

Celem projektu Mam pracę jest objęcie kompleksowym wsparciem 240 osób, w tym 140 kobiet oraz 100 mężczyzn, w wieku minimum 30 lat, o niskich kwalifikacjach, uczących się/zamieszkujących województwo wielkopolskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zakres wsparcia:

- doradztwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działąnia,

- poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia, kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje,

- pośrednictwo pracy,

- staże zawodowe,

- zatrudnienie subsydiowane.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 240 osób, w tym 140 kobiet oraz 100 mężczyzn spełniających następujące kryteria:

- wiek minimum 30 lat (ukończone),

- miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- osoby bezrobotne,

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie są większe niż minimalne wynagrodzenie.

Struktura grupy docelowej:

- 102 osoby bezrobotne, w tym 38 osób długotrwale bezrobotnych,

- 42 osoby bierne zawodowo,

- 42 osoby w wieku min.50 lat,

- minimum 12 osób niepełnosprawnych,

- 96 osób pracujących, w tym 80 osób ubogich pracujących , 16 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie są większe niż minimalne wynagrodzenie.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie przetwarzanie danych

 

Harmonogram

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - styczeń 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - luty 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - marzec 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - kwiecień 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - czerwiec 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - lipiec 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - sierpień 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - wrzesień 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - październik 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - grudzień 2020

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - styczeń 2021

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - luty 2021

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - kwiecień 2021

Poradnictwo psychologiczne - luty 2020

Poradnictwo psychologiczne - marzec 2020

Poradnictwo psychologiczne - kwiecień 2020

Poradnictwo psychologiczne - sierpień 2020

Poradnictwo psychologiczne - styczeń 2021

Poradnictwo psychologiczne - luty 2021

Poradnictwo psychologiczne - marzec 2021

Poradnictwo psychologiczne - kwiecień 2021

Harmonogram szkoleń

szkolenie Nowoczesny pracownik biurowy - marzec 2020

Szkolenie (Nowoczesny pracownik biurowy)- marzec 2020

szkolenie Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komp. Excel — czerwiec 2020

szkolenie Pracownik gospodarczy - czerwiec 2020

Szkolenie Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komp. Excel - czerwiec 2020

Szkolenie Pracownik gospodarczy - czerwiec 2020

Szkolenie Pracownik biurowy z elementami sprzedaży - czerwiec 2020

Szkolenie Pracownik gospodarczy - sierpień 2020

Szkolenie Obsługa klienta z elementami sprzedaży - wrzesień 2020

Szkolenie Nowoczesny pracownik biurowy - listopad 2020

Szkolenie Podstawy fryzjerstwa - listopad 2020

Szkolenie Pracownik gospodarczy - listopad 2020

Szkolenie Profesjonalny sprzedawca - listopad 2020

Szkolenie Pracownik gospodarczy - grudzień 2020

Szkolenie Pracownik gospodarczy - styczeń 2021

Szkolenie Pracownik magazynu - luty 2021

Szkolenie Podstawy fryzjerstwa - luty 2021

Szkolenie Profesjonalny sprzedawca - marzec 2021

Szkolenie Asystent osoby niepełnosprawnej

Szkolenie Magazynowanie i logistyka wraz z obsługą programu Subiekt

Szkolenie Magazynowanie i logistyka wraz z obsługą programu Subiekt 2

Szkolenie Podstawy księgowości

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie!

Kontakt:

Biuro projektów: 61 624 37 86

Adres e-mail: biuro@betterfield.pl