Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

"JĘZYKI NAM NIEOBCE" Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego!

Dla kogo:
Ogólne informacje o projekcie:

Grupę docelową projektu stanowią osoby:

- w wieku aktywności zawodowej powyżej 25 roku życia (osoby pracujące i zarejestrowane osoby  bezrobotne),
- o niskich kwalifikacjach,
- z obszaru województwa wielkopolskiego, głównie z małych obszarów miejskich
,  preferowane są osoby z powiatów: rawickiego, wolsztyńskiego, gostyńskiego i szamotulskiego,
- 50% uczestników w wieku minimum 50 lat,
- 24 osoby niepełnosprawne,
- kobiety 231/ mężczyźni 189,
- 40 osób bezrobotnych,
- 80 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach,
- 80 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach,
- 70 osób zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach,
- 90 osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach,
- 70 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

Zgłaszający się są zainteresowani z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i szkoleniami z języka angielskiego.

Firma Betterfield  w terminie od 01.03.2015 do 28.02.2018 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie. Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji z języka angielskiego przez 378 osób i uzyskanie przez 252 osoby certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnej z ESOKJ.
 

Co oferuje projekt:

- bezpłatny kurs języka angielskiego 120 godzin szkoleniowych,
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- bezpłatny egzamin zewnętrzny TOEIC Bridge
- bezpłatny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na określonym poziomie
 

Ramowy program:

- Życie codzienne – jedzenie, sport, zakupy 30 H
- Transport i podróże 20 h
- Edukacja 30 h
- Hobby i rozrywka 20 h
- Praca i finanse 20 h

Organizujemy grupy 12 osobowe na różnych poziomach zaawansowania (głównie poziom A0, A1, A2). Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.  Szkolenie zakończy się obowiązkowym zewnętrznym egzaminem diagnostycznym TOEIC Bridge  (jest to egzamin punktowy określający poziom wiedzy zdającego).

Jesteś osobą zainteresowaną - wypełnij formularz!!!

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu!

Biuro projektu:

ul. Paderewskiego 11/13, 61-740 Poznań
tel. 61 624 37 86, 
email: biuro@betterfield.pl

Zapraszamy do zapisów telefonicznie tel. 61 624 37 86 lub mailowo biuro@betterfield.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne 

Formularz zgłoszeniowy

Umowa szkoleniowa

Regulamin projektu

 

 

 

Kwota dofinansowania : 870 835,90 PLN