Rekrutacje

Przyszły pracownik to istotna inwestycja.

Uważnie wybieramy przyszłych kandydatów.

Świadomi tego, naszym Klientom oferujemy wybór najlepszych kandydatów. Dokładnie weryfikując kompetencje kandydata oraz analizując potencjał osobowościowy. Wskazujemy najodpowiedniejsze osoby na oferowane stanowiska.

Po analizie specyfiki danego stanowiska oraz profilu poszukiwanej osoby ustalamy z Klientem, które z proponowanych metod rekrutacji będą najskuteczniejsze.

W jaki sposób poszukujemy kandydatów?

Rekrutacja standardowa

Odbywa się w oparciu o przygotowane przez nas ogłoszenia w mediach (tradycyjnych lub elektronicznych). Analiza bazy danych jest dodatkowym atutem realizowanego przez nas procesu rekrutacji. Posiadamy bowiem szeroką bazę zawierającą informacje o kandydatach, którzy kontaktowali się z naszą firmą przed rozpoczęciem pracy nad konkretnym, realizowanym zleceniem.

Dalej następuje proces weryfikacji i oceny potencjalnych kandydatów poprzez analizę aplikacji oraz serię rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy przeszli przez fazę wstępnej oceny. Na tym etapie konsultanci gromadzą i analizują informacje dotyczące kariery zawodowej kandydatów, ich osiągnięć, celów zawodowych i motywacji do zmiany pracy. Szczególną uwagę zwracamy na cechy osobowości kandydatów. Podczas rozmów kwalifikacyjnych konsultanci Betterfield mogą zastosować poniższe metody:

  • Wywiad ustrukturalizowany
  • Testy psychologiczne i kwestionariusze
  • Assesment Centre – grupowy oraz indywidualny

Informacje uzyskane podczas procesu rekrutacji z zastosowaniem odpowiednich metod charakteryzują się wysoką rzetelnością.

Poszukiwania bezpośrednie (head-hunting)

Stosowana przez nas od lat z sukcesem metoda identyfikacji potencjalnych kandydatów. Polega na systematycznym i szeroko zakrojonym badaniu odpowiednich sektorów rynku w celu zgromadzenia informacji o potencjalnych kandydatach. Z najbardziej odpowiednimi kandydatami konsultanci przeprowadzają bezpośrednie rozmowy, przedstawiając ofertę Klienta. Jeśli istnieje takie wskazanie – konsultanci stosują też dodatkowe formy weryfikacji potencjału kandydatów tak jak w rekrutacji standardowej. Cały proces ma charakter ściśle poufny.

Zazwyczaj stosowana jest kombinacja dwóch lub trzech spośród opisanych metod, zależności od specyfiki potrzeb Klienta.