Projekty dofinansowane ze środków unijnych

Pozytywna zmiana społeczna jest naszą misją

Celem - poprawa jakości relacji społecznych

W ramach oferty szkoleniowo-doradczej oferujemy przygotowanie i realizację projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dedykowanych przedsiębiorstwom.

Pozwala to naszym klientom prowadzić szeroko zakrojoną, świadomą politykę szkoleniową lub/ i doradczą - przy jednoczesnych oszczędnościach w budżetach szkoleniowych aż do 80 % środków.

Formy możliwej współpracy w ramach projektów współfinansowanych:

W zależności od potrzeb klienta i obustronnych ustaleń, Betterfield może występować w roli:

 • Lidera Projektu w partnerstwie z przedsiębiorcą (reprezentowanie Przedsiębiorcy, zarządzanie projektem oraz rozliczenie finansowania wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy – w zależności od rodzaju projektu);
 • Partnera Projektu (w tej sytuacji Liderem Projektu jest Przedsiębiorca, na nim spoczywa całkowita odpowiedzialność przed instytucją, a rolą Betterfield jest realizacja zadań szkoleniowych oraz wypełnianie zadań wynikających z obopólnych ustaleń zawartych w umowie partnerskiej);
 • Podwykonawcy (Betterfield realizuje wyłącznie działania doradczo-szkoleniowe, wystawiając jedynie faktury za zrealizowane zadania).

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży oraz 16 zrealizowanych projektów z EFS POKL to gwarancja jakości naszych usług w obszarze konstruowania i realizacji tego typu działań.

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
 • POKL. 3.3.4 „Mali badacze, wielcy odkrywcy” - miejsce realizacji województwo wielkopolskie
 • POKL 8.1.2 "Zmianom naprzeciw – szkolenia dla kadry zarządzającej." - miejsce realizacji województwo wielkopolskie
 • POKL 8.1.1 "Firma rodzinna - jak wykorzystać jej atuty" - miejsce realizacji województwo wielkopolskie
 • POKL 8.1.1 „Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową” - miejsce realizacji województwo dolnośląskie
 • POKL 8.1.2 „Kieruj się ku zmianie” - miejsce realizacji województwo wielkopolskie
 • POKL 8.1.1 „Trening czyni Mistrza Kuchni" - miejsce realizacji województwo wielkopolskie
 • POKL 8.1.1 „Lepsze zarządzanie" - miejsce realizacji województwo wielkopolskie
 • POKL 8.1.1 "Kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o metodę Mapowania Decyzji Społecznych" - cykle szkoleniowe realizowane w województwie wielkopolskim
 • POKL 8.1.1 „Jak obsłużyć angielskiego króla – szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca” - miejsce realizacji województwo dolnośląskie
 • POKL 8.1.2 „Akademia Specjalisty – wsparcia outplacementowe dla wielkopolskich pracowników” - szkolenia realizowane w województwie wielkopolskim
 • POKL 8.1.2 „Akademia Specjalisty – wsparcia outplacementowe dla wielkopolskich pracowników” - szkolenia realizowane w województwie pomorskim
 • POKL 8.1.1 „Akademia Menedżera” - cykle szkoleniowe realizowane w województwie pomorskim
 • POKL 8.1.2 „Outplacement w czasie zmiany” - konferencje realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
 • POKL 8.1.1 „Jak współpracować z neandertalczykiem w sobie i w innych” cykle szkoleniowe realizowane w województwie dolnośląskim
 • POKL 8.1.2 "Czas na zmiany" - konferencje realizowane w województwie wielkopolskim
 • POKL 8.1.1 "Jak obsłużyć angielskiego króla – szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca" - miejsce realizacji województwo wielkopolskie