Doradztwo

Pamiętamy o tym, że potencjał firmy to potencjał ludzi, którzy ją tworzą. Dajemy wskazówki jak go wykorzystać.

Analiza, diagnoza, propozycja rozwiązania. Doradzając mamy zawsze na uwadze charakter i strukturę działalności naszego Klienta.

Doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania procedur zarządzania zasobami ludzkimi charakteryzuje bardzo zróżnicowana problematyka. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady podejmowanych przez nas działań, które mogą stanowić punkt wyjścia do przyszłej współpracy. Oto one:

 • wartościowanie stanowisk pracy;
 • tworzenie procedur rekrutacyjnych;
 • projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych;
 • opracowanie systemów ocen okresowych;
 • ocena struktury organizacyjnej pod kątem optymalizacji zakresów obowiązków i efektywności pracy;
 • analiza i opisy stanowisk;
 • kompetencyjne opisy stanowisk;
 • konsultowanie problemów sygnalizowanych przez Klienta;
 • badanie satysfakcji pracowników;
 • badanie komunikacji wewnętrznej;
 • outplacement;
 • ocena kwalifikacji i potencjału zawodowego pracowników (Assessment/Development Centre, Talent Development).